What is a fjord? Picture of fjords in Western Norway


Geirangerfjorden er del av vår felles verdensarv. Fossefallet "De Syv Søstre" i bakgrunnen. Møre og Romsdal, Norge.
The Geirangerfjord is part of our common World Heritage. The Seven Sisters Waterfall in the background.
Møre og Romsdal, Norway.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com